Wczytywanie..
DOMOWA

Zapraszamy na:
vipstudiourody.pl

Regulamin karty stałego klienta

 

Karnet jest numerowany i numer jest przypisany do nazwiska osoby go kupującej.

 

Kupując karnet oświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala Ci na korzystanie z solarium.

W razie zgubienia lub kradzieży należy natychmiast poinformować personel solarium, żeby zablokować karnet, aby osoba trzecia nie mogła z niego skorzystać.

Po wykorzystaniu całej kwoty na karnecie można go ponownie doładować. Karnet nie łączy się  z innymi promocjami i nie można w jegoramach dokonywać zakupów kosmetyków.

 

Z karnetu może korzystać tylko jego właściciel, a obsługa ma prawo skonfiskować karnet, gdy zostanie ujawniona chęć skorzystania z niego przez osobę nieuprawnioną.

 

Z udogodnień KARNETU lub KARTY STAŁEGO KLIENTA można korzystać tylko i wyłącznie po okazaniu karty, bądź przy użyciu czytnika linii papilarnej.

 

W razie zgubienia lub kradzieży należy natychmiast poinformować personel solarium, żeby zablokować karnet i osoba trzecia nie mogła z niego skorzystać.

 

Z karnetu można korzystać w każdy dzień tygodnia w godzinach otwarcia lokali. Z Karnetu można korzystać tylko w lokalu, w którym został zakupiony. Karnet jest pieniężny – kwota pobierana, z karnetu obliczana jest według cennika solarium.

 

Nie narzucamy z góry danego typu urządzenia czy ilości minut- każdy ma prawo sam zdecydować na jakie łóżko i na ile minut pójdzie się opalać.

 

Po wykorzystaniu całej kwoty na karnecie można go ponownie doładować. Karnet nie łączysię  z innymi promocjami i nie można w jago ramach dokonywać zakupów kosmetyków.

 

Niewykorzystanej kwoty na karnecie nie można spieniężyć.

 

Rozpoczętego karnetu nie można zwrócić.

 

Z usług solarium mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat i mają aktualny karnet/ karta stałego klienta.

 

W studiu solaryjnym należy stosować się do zaleceń przeszkolonego personelu.

 

W razie nie zastosowania się do zaleceń personelu, solarium zastrzega sobie zatrzymanie karnetu.

 

Personel ma prawo odmówić wykonania usługi osobie, której stan zdrowia bądź zastrzeżenia, nieletnim oraz nietrzeźwym. W przypadku rezygnacji z zaleceń personelu Klient zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia.